Không sử dụng mạng xã hội tuyên truyền thông tin chưa kiểm chứng

Cập nhật, 05:40, Thứ Ba, 30/05/2023 (GMT+7)

Bộ Công Thương vừa ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động Bộ Công Thương năm 2023, trong đó yêu cầu CBCCVC không sử dụng mạng xã hội (MXH) tuyên truyền thông tin chưa kiểm chứng.

Theo đó, trong giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử công vụ và trên MXH, CBCCVC, người lao động cần lưu ý những vấn đề sau đây:

- Không sử dụng MXH để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ;

- Không sử dụng, lợi dụng MXH để nói sai sự thật về tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đơn vị, bộ, ngành;

- Không phát tán, đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh mang tính nội bộ của bộ, ngành, của đơn vị lên các trang MXH;

- Không sử dụng trang thiết bị, điện thoại cơ quan, thư điện tử công vụ để giải quyết việc riêng;

- Khi giao tiếp qua điện thoại, CBCCVC và người lao động phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; âm lượng vừa đủ nghe, không gắt gỏng hay nói trống không, không ngắt điện thoại đột ngột;

- Quản lý và sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo đúng quy định, thực hiện việc gửi, trả lời thư điện tử công vụ kịp thời, lịch sự.

BT (theo thuvienphapluat.vn)