Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được vay 100 triệu đồng để ký quỹ

Cập nhật, 08:21, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 16/2023/QĐ-TTg ngày 1/6/2023 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đối với người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc. Quyết định 16 có hiệu lực từ ngày 1/6/2023.

Theo quyết định này, để được vay vốn tại NHCSXH, NLĐ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại NHCSXH để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

- Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với trung tâm lao động ngoài nước.

- Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi NHCSXH giải quyết thủ tục cho NLĐ vay vốn.

NLĐ vay vốn để ký quỹ tại NHCSXH để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

NLĐ được vay vốn tại NHCSXH nơi NLĐ đăng ký thường trú. Thời hạn cho vay do NLĐ và NHCSXH thỏa thuận nhưng không quá 5 năm 4 tháng.

Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của NHCSXH đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

NLĐ vay vốn theo quyết định này không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay.

BT (theo luatvietnam.vn)