5 vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi từ 17/7/2023

Cập nhật, 05:36, Thứ Sáu, 02/06/2023 (GMT+7)

Ngày 25/5/2023, Bộ Nông nghiệp-PTNT ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp-PTNT tại chính quyền địa phương. Thông tư 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2023.

Trước đây, các vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT chủ yếu thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, văn bằng, chứng chỉ... So với quy định trước đây, Thông tư 01 của Bộ Nông nghiệp-PTNT đã có nhiều thay đổi cả về vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi.

Cụ thể, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau:

- Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.

- Kiểm dịch động vật.

- Kiểm lâm.

- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc BVTV, bệnh động vật, gia súc, gia cầm.

- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 2-5 năm (trước đây là 3 năm).

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quy định của pháp luật.

Thông tư 01 áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp-PTNT và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

BT (theo luatvietnam.vn)