Tổ chức hoạt động ngoài trường học cho trẻ em phải hỏi ý kiến cha mẹ

Cập nhật, 10:01, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2022 của Bộ Lao động-TB-XH về việc hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Thông tư 27 có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.

Theo Thông tư 27, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ở ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục có trách nhiệm lấy ý kiến cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em trước khi trẻ tham gia, lấy ý kiến của trẻ em trong trường hợp trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên.

Đồng thời, trước khi tham gia hoạt động phải thông báo đầy đủ:

- Chương trình, thời lượng, thời gian, địa điểm, đối tượng, số lượng trẻ em tham gia, hình thức tổ chức, nhân lực đến trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ trước khi trẻ tham gia hoạt động.

- Công khai, minh bạch khoản kinh phí đóng góp đến trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em trước khi trẻ em tham gia hoạt động.

Trong quá trình tổ chức hoạt động phải thường xuyên quan tâm, theo dõi sức khỏe của trẻ em. Bảo đảm điều kiện về nhân lực, y tế để kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho trẻ. Bảo đảm phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng, chống cháy nổ và dịch bệnh theo quy định.

Thông báo kịp thời cho UBND cấp xã nơi tổ chức hoạt động khi xảy ra vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

BT (theo luatvietnam.vn)