Tăng mức bồi dưỡng cho lao động làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại

Cập nhật, 11:16, Thứ Ba, 28/02/2023 (GMT+7)

Theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- TB- XH, từ ngày 1/3, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại. Theo đó mức bồi dưỡng bằng hiện vật là từ 13.000- 32.000 đ/ngày.

Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hằng ngày và có giá trị bằng tiền. Cụ thể như sau: mức 1 là 13.000đ (tăng 3.000đ); mức 2 là 20.000đ (tăng 5.000đ); mức 3 là 26.000đ (tăng 6.000đ); mức 4 là 32.000đ (tăng 7.000đ).

Thông tư cũng nêu rõ, việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng. Thông tư quy định, người sử dụng lao động bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ, đúng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khỏe.

MINH THÁI