Yêu cầu cơ bản của công trình cấp nước sạch nông thôn

Cập nhật, 08:18, Thứ Sáu, 24/02/2023 (GMT+7)

Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 28/2/2023) hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

Trong đó, quy định yêu cầu cơ bản của công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung bảo đảm cấp nước an toàn, cụ thể:

Bảo đảm cấp nước liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo quy định của pháp luật.

Các hạng mục công trình thu, xử lý, trữ, phân phối nước sạch đến khách hàng được quản lý, vận hành, bảo dưỡng theo quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Có phương án kiểm soát các nguy hại, rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong hệ thống từ nguồn nước đến khách hàng và biện pháp cấp nước dự phòng trường hợp xảy ra gián đoạn cấp nước trên 48 giờ.

Có cơ chế quản lý tài chính rõ ràng, doanh thu đủ bù đắp chi phí và có tích lũy phục vụ công tác duy tu, sửa chữa nhỏ và khắc phục sự cố.

BT (theo thuvienphapluat.vn)