7 vị trí công tác lĩnh vực khoa học công nghệ phải định kỳ chuyển đổi

Cập nhật, 11:07, Thứ Ba, 28/02/2023 (GMT+7)

Bộ KH-CN ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương. Thông tư 20 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2023.

Theo đó, Danh mục vị trí công tác lĩnh vực khoa học và công nghệ phải định kỳ chuyển đổi tại chính quyền địa phương bao gồm:

1 - Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ.

2 - Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ.

3 - Hoạt động về an toàn bức xạ và hạt nhân.

4 - Hoạt động về sở hữu trí tuệ: Thẩm định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.

5 - Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thẩm định cấp giấy xác nhận đăng ký xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

6 - Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

7 - Hợp tác, trao đổi về khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trên là từ đủ 2-5 năm.

BT (theo luatvietnam.vn)