Thời gian tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Cập nhật, 11:06, Thứ Ba, 28/02/2023 (GMT+7)

Ngày 21/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Nghị định 06 có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Theo đó, thời gian tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức định kỳ vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

Bộ Nội vụ là cơ quan tổ chức và thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trước ngày 31/1 hàng năm, Bộ Nội vụ sẽ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Trường hợp các cơ quan tuyển dụng công chức có nhu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì xây dựng kế hoạch, thông báo và tiếp nhận Phiếu đăng ký tại cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý.

Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung kiểm định bao gồm: Đánh giá năng lực tư duy, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung về hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước; quyền và nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Thí sinh trả lời đúng từ 50% câu hỏi trở lên thì đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

BT (theo luatvietnam.vn)