Hướng dẫn mới về trường hợp kỷ luật cách chức đảng viên

Cập nhật, 06:04, Thứ Sáu, 16/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 21/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW về việc thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Theo đó, đảng viên giữ chức vụ bị kỷ luật theo quy định tại khoản 2 các điều từ Điều 25 đến Điều 56 Quy định 69-QĐ/TW sẽ bị xem xét kỷ luật cách chức nếu:

- Đã bị kỷ luật mà tái phạm.

- Vi phạm trong phạm vi, lĩnh vực chuyên môn được giao; biết sai nhưng vẫn thực hiện vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình lãnh đạo, quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Đã được tổ chức đảng cấp trên chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, rút kinh nghiệm nhưng vẫn để vi phạm tiếp diễn.

Kỷ luật cách chức một, một số hoặc tất cả các chức vụ trong Đảng thì căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm để xem xét, quyết định.

Đồng thời, hướng dẫn cụ thể về các vi phạm của đảng viên trong Quy định 69 như:

- Vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ (Điều 25).

- Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 26).

- Vi phạm quy định tuyên truyền, phát ngôn (Điều 28).

- Vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 38).

- Vi phạm quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội (Điều 48).

- Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình (Điều 51).

- Vi phạm quy định chính sách dân số (Điều 52).

- Vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 55).

BT (theo luatvietnam.vn)