Quyết định mới của Thủ tướng về khoản hỗ trợ 3,7 triệu đồng cho giáo viên

Cập nhật, 06:19, Thứ Ba, 13/12/2022 (GMT+7)

Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, chính sách hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, bao gồm:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, tổ trưởng, tổ phó, quản lý chuyên môn;

- Chủ cơ sở, chủ nhóm lớp, chủ nhóm trẻ có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật tham gia công tác quản lý chuyên môn hoặc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

Về mức hỗ trợ:

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP được hỗ trợ một lần mức 3,7 triệu đồng/người.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP được hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, quyết định này có hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ và quy định thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/12/2022.

BT (theo luatvietnam.vn)