Từ 12/12, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh

Cập nhật, 21:31, Thứ Sáu, 09/12/2022 (GMT+7)
Thông tư 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin - TT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. Trong đó quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo với điều kiện được hỗ trợ như sau:
 
+ Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Thông tin - TT phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương).
 
+ Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.
 
Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo một trong hai hình thức sau:
 
1- Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình.
 
2- Hỗ trợ bằng tiền (500.000 đ/hộ) nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh kể từ ngày 12/12/2022.
BT (theo chinhphu.vn)