Bố trí lớp học vượt quá sĩ số quy định bị phạt đến 10 triệu đồng

Cập nhật, 06:13, Thứ Năm, 15/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã thay đổi về mức phạt đối với hành vi bố trí lớp học vượt quá sĩ số quy định. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

Cụ thể, mức phạt tiền đối với hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học như sau:

- Từ 3 - 5 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 30 - 50%;

- Từ 5 - 10 triệu đồng khi vượt quá quy mô lớp học 50% trở lên.

Trước đây, cơ sở đào tào sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng khi vượt quá mức quy định dưới 15%; 3 - 5 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 15% đến dưới 30%; 5 - 10 triệu đồng khi vượt quá mức quy định từ 30% trở lên.

Về sĩ số học sinh:

Sĩ số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (từ 15 - 35 trẻ tùy theo tháng tuổi).

Sĩ số lớp học cấp tiểu học: Tại Điều 16 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định mỗi lớp học có không quá 35 học sinh do 1 giáo viên chủ nhiệm phụ trách.

Sĩ số lớp học cấp THCS, THPT: Theo Điều 16 Điều lệ trường THCS, THPT ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định cụ thể số học sinh trong mỗi lớp không vượt quá 45 học sinh.

BT (theo luatvietnam.vn)