Học theo Bác, gương mẫu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật, 05:34, Thứ Năm, 01/06/2023 (GMT+7)
Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (thứ hai từ phải) được biểu dương khen thưởng mô hình học tập, làm theo Bác.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (thứ hai từ phải) được biểu dương khen thưởng mô hình học tập, làm theo Bác.

(VLO) Nhận thức chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” rất có ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến- Phó Trưởng Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) quyết tâm thực hiện mô hình “gương mẫu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” và với những kết quả đạt được chị được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh chuyên đề 2022.

Trở thành việc làm thường xuyên và tự giác

Nhận thấy phải xây dựng và thực hiện tốt mô hình học tập và làm theo Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể phù hợp với công tác chuyên môn tại Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn.

“Học và làm theo Bác phải được thực hiện thường xuyên, tự giác, kết hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để giải quyết hiệu quả các công việc tại đơn vị.

Mỗi người cần nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, vận động người thân tham gia học tập và làm theo Bác từ những thói quen sinh hoạt trong cuộc sống để lan tỏa, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội”- chị Yến chia sẻ.

Trong học tập theo tư tưởng của Bác, chị Yến xem trọng nguyên tắc phải nghiêm khắc đối với bản thân mình, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm để hướng đến sự hoàn thiện về nhân cách và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Trong công tác chuyên môn chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực nghiên cứu tài liệu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác.

Chị thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc thời gian sau 17 giờ các ngày làm việc để giải quyết công việc còn tồn đọng, từ đó góp phần đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn do Bộ Tư pháp tổ chức theo sự phân công của lãnh đạo; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến luôn thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, tự rèn luyện bản thân có ý thức tự lực, không dựa dẫm hay xu nịnh, kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Đạt hiệu quả công việc cao

Với quyết tâm nỗ lực hết mình, trong năm 2022 chị Yến đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công việc. Chị đã thực hiện trên 120 đầu việc, trong đó có 90% việc hoàn thành đúng, vượt tiến độ và có chất lượng.

Cụ thể như tham mưu ban giám đốc trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Tham gia góp ý đối với 27 dự thảo văn bản do cơ quan soạn thảo ở địa phương và một số dự thảo luật, nghị định, thông tư.

Đặc biệt chị Yến đã thực hiện thẩm định 3 đề nghị xây dựng nghị quyết và 18 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó có những chính sách quan trọng, có tính chất đặc thù riêng theo tình hình kinh tế- xã hội của địa phương như chính sách khuyến khích các hộ gia đình gìn giữ các lò gạch, lò gốm, góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu được đề ra trong Đề án Di sản đương đại Mang Thít;

chính sách khuyến khích cộng tác viên dư luận xã hội cấp xã thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, phản ánh thông tin, định hướng, kịp thời đề xuất cách thức giải quyết các dư luận, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành xã hội;

thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2030, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp…

Chị Yến cho biết: “Qua việc thực hiện mô hình, bản thân đã có sự tiến bộ rõ rệt về lập trường tư tưởng và đạo đức, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực, nhất là có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đã cùng các đồng nghiệp hoàn thành các nhiệm vụ công việc theo kế hoạch đề ra đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng”.

Với thành tích cá nhân đạt được là chiến sĩ thi đua cơ sở trong năm 2022 đã góp phần tạo nên thành tích chung của tập thể Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc trong năm 2022.

Theo ông Triệu Quốc Trung- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến có tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với những công việc khó đòi hỏi phải xử lý nhanh chị Yến vẫn không e ngại, rất tích cực để nhanh chóng làm tốt công việc.

Đồng thời, chị cũng thường xuyên chủ động đề xuất có hiệu quả cách giải quyết các công việc do lãnh đạo giao. Trong mối quan hệ đồng nghiệp thì luôn hòa đồng và phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Bài, ảnh: HẢI YẾN