Tăng cường phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cập nhật, 17:43, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Trong năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung tăng cường phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thông qua tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt lệ chi bộ.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra hai cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

Cuối năm 2022, ủy ban kiểm tra hai cấp đã kiểm tra 55 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 3 tổ chức Đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đồng thời giám sát chuyên đề đối với 34 tổ chức đảng về chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và 38 đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm. Kết quả, gần 100% các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.

LAM NGỌC