Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên các chi nhánh ngân hàng tại Vĩnh Long

Cập nhật, 06:48, Thứ Năm, 06/04/2023 (GMT+7)

(VLO) Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên đối với 3 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ra quyết định chuyển Đảng bộ cơ sở chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long gồm 81 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Chuyển Đảng bộ cơ sở chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Long gồm 56 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đồng thời, chuyển Đảng bộ cơ sở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT Vĩnh Long gồm 69 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT Việt Nam.

Cùng với các chi bộ cơ sở chi nhánh ngân hàng nông nghiệp-PTNT trực thuộc các huyện ủy gồm Vũng Liêm (28 đảng viên); Tam Bình (27 đảng viên); Trà Ôn (23 đảng viên); Mang Thít (30 đảng viên); Long Hồ (25 đảng viên) và chi bộ cơ sở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT KCN Hòa Phú (14 đảng viên); Bình Tân (27 đảng viên) và TX Bình Minh (22 đảng viên).

HẢI YẾN