Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Cập nhật, 17:04, Thứ Sáu, 19/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 19/5, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1/2023.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 9- 19/5, với sự tham dự của 111 đảng viên dự bị ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc  Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng, đảng viên mới được học tập, nghiên cứu, thảo luận 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; …

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: Chi Đoàn