Đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng

Cập nhật, 19:17, Thứ Sáu, 02/06/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 2/6, BTC Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin-TT tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Tại hội nghị, đại biểu được truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng.

Hội nghị tập huấn bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng. Qua đó, yêu cầu các cơ quan báo chí cần chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với đặc trưng từng địa phương, vùng miền; tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình hơn nữa Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VIII năm 2023, góp phần thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

HẢI YẾN