Thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 05

Cập nhật, 05:33, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Năm 2021, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và tổ chức kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện.

Các cấp ủy chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả đăng ký của cá nhân trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Cuối năm sẽ tiến hành đánh giá, bình xét và công nhận tập thể, cá nhân, làm cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021.

Ở chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, cấp cơ sở biểu dương khen thưởng 130 tập thể, 762 cá nhân (539 đảng viên, 223 quần chúng); cấp Đảng ủy khối biểu dương khen thưởng 20 tập thể và 84 cá nhân (72 đảng viên, 12 quần chúng).

Bên cạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối quyết định tặng giấy khen cho 20 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020; 1 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 

HẢI YẾN