349/467 chi- đảng bộ cơ sở hoàn thành công tác nhân sự

Cập nhật, 11:32, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, đến nay toàn tỉnh có 349/467 chi- đảng bộ cơ sở thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025, trình cấp thẩm quyền phê duyệt (chiếm 74,7%).

Ngoài ra, hiện có 97/467 chi- đảng bộ đã thực hiện xong quy trình tái cử (chiếm 20,7%); 21/467 chi- đảng bộ chưa thực hiện quy trình nhân sự (chiếm 4,5%).

Theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới cần đảm bảo nguyên tắc, không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao…

BÙI THANH