Ký kết quy chế phối hợp về công tác xây dựng Đảng

Cập nhật, 06:25, Thứ Bảy, 30/11/2019 (GMT+7)

Ngày 29/11/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ các huyện- thị- thành ủy tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác xây dựng Đảng (ảnh).

Theo đó, các bên phối hợp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong: phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân theo chủ trương của Đảng; nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội; thực hiện Quy định 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị… của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, ngoài nước; bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mới, đào tạo trung cấp lý luận chính trị, các chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch… cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể chính trị- xã hội ở các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối đóng trên địa bàn các huyện- thị- thành trong tỉnh.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ