Huyện ủy Bình Tân

Giám sát việc thực hiện nghị quyết tại 25 chi- đảng bộ trực thuộc

Cập nhật, 05:06, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)

Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết năm 2019, Huyện ủy Bình Tân đã thành lập 5 đoàn đến giám sát tại 25 chi- đảng bộ trực thuộc.

Nội dung giám sát tập trung vào các chỉ tiêu về công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, còn có các chỉ tiêu về kinh tế- văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh…

Bên cạnh việc kiểm tra văn bản, hồ sơ, đoàn còn khảo sát thực tế tại một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao ở các địa phương. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cùng với cấp ủy địa phương đã trao đổi nhiều ý kiến và đề xuất, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Trong đó, có vấn đề sắp xếp lại cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chế độ chính sách, giảm nghèo; tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội- đặc biệt là trong dịp cuối năm….

Qua đợt giám sát nhằm giúp Huyện ủy Bình Tân nắm tình hình hoạt động những kết quả đạt được ở từng chi- đảng bộ. Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục phù hợp đối với những khó khăn, hạn chế, thiếu sót; góp phần lãnh- chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020.

ÁI XUÂN- TRUNG THÀNH