Tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Cập nhật, 06:13, Thứ Sáu, 02/08/2019 (GMT+7)

Đó là lưu ý của Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Mỹ (Trà Ôn) về tình hình thực hiện Nghị quyết trong 7 tháng đầu năm vào ngày 31/7/2019.

Theo đó, quan tâm rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu năm 2019 và chỉ tiêu cả nhiệm kỳ để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã phải song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đồng thời cần bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” để thực hiện các bước chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt của BCH Đảng bộ xã trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian qua, qua đó nhiều tiêu chí thực hiện đạt hiệu quả.

Cụ thể: Thu cân đối ngân sách xã đạt 76,25% so kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; xuất khẩu lao động đạt 70%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 107,5% so kế hoạch…

CẨM HUỆ