TP Vĩnh Long

Có 39 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội

Cập nhật, 05:37, Thứ Năm, 03/10/2019 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Vĩnh Long, tính đến cuối 9/2019, TP Vĩnh Long có 12/18 đảng ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, với 39/156 chi bộ đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ (2019- 2022).

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức đúng theo tinh thần Chỉ thị số 24, ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, đảm bảo chất lượng nội dung, trang trí, điều hành và cơ cấu cấp ủy mới.

Thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đến nay, Thành ủy đã thành lập BCĐ và các tiểu ban để tổ chức thực hiện.

BCĐ đang hoàn thiện kế hoạch chỉ đạo xây dựng văn kiện, nhân sự và thời gian đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025, riêng Tiểu ban văn kiện đã xây dựng kế hoạch thực hiện và hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo chính trị, các tổ biên tập đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các tổ viên.

Theo kế hoạch, chậm nhất 15/10/2019, các đảng ủy cơ sở TP Vĩnh Long chỉ đạo tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2019- 2022.

Riêng các chi- đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy khẩn trương chuẩn bị chu đáo về nhân sự, văn kiện đại hội cấp mình trong quý IV/2019 và BCĐ Đại hội cấp thành phố chỉ đạo các tiểu ban tập trung hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch đề ra.

HỮU THÀNH