Kho bạc Nhà nước tỉnh

Tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên cấp huyện- thị

Cập nhật, 06:01, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)

Ngày 24/7/2019, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công bố các quyết định sắp xếp tổ chức đảng.

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt Nghị quyết của đảng bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long trong 6 tháng năm 2019.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long luôn nâng cao chất lượng quản lý quỹ ngân sách nhà nước, tập trung xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý chi năm 2019, thường xuyên và đột xuất kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ.

Trong 6 tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý an toàn kho quỹ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển phong trào “Nụ cười công sở” và thực hiện phương châm “6 biết”.

Tại hội nghị, Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long cũng công bố các quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên cấp huyện- thị nhiệm kỳ 2015- 2020.

Theo đó, Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tiếp nhận 7 chi bộ Kho bạc Nhà nước cấp huyện- thị, nâng tổng số hiện tại Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long có 10 chi bộ và 100 đảng viên.

HẢI YẾN