Thành ủy Vĩnh Long

Chọn 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội điểm

Cập nhật, 13:53, Thứ Tư, 18/09/2019 (GMT+7)

Trong 2 ngày 15 và 16/9/2019, Thành ủy Vĩnh Long chọn Chi bộ ấp Tân Quới Hưng trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Trường An và chi bộ 1 trực thuộc Đảng ủy cơ sở Trường THPT Nguyễn Thông tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019- 2022.

Theo đó, chi bộ được chọn làm điểm đã tổ chức đại hội theo đúng Điều lệ Đảng. Trước khi tiến hành đại hội, các chi bộ đều tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện. Nhìn chung, báo cáo chính trị trình tại đại hội đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đánh giá sự lãnh đạo của Đảng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt yêu cầu đề ra. Nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, có năng lực cụ thể hóa nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, có uy tín với đảng viên trong chi bộ và quần chúng nhân dân.

Đồng thời, đại hội cũng bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2019- 2022 đúng theo tiêu chuẩn, cơ cấu quy hoạch, số lượng, độ tuổi theo quy định.

Đến ngày 15/10 tới, 154 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở còn lại ở TP Vĩnh Long sẽ tổ chức xong đại hội và đến tháng 4/2020, 42 chi- đảng bộ trực thuộc Thành ủy sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

NGUYỄN SƠN