Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Cập nhật, 14:33, Thứ Hai, 17/06/2019 (GMT+7)

Sáng 17/6/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 89 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2019.

Nội dung học có tính chất gợi mở, định hướng để các học viên tự nghiên cứu, vận dụng trong hoạt động thực tiễn. phục vụ trong công tác.
Nội dung học có tính chất gợi mở, định hướng để các học viên tự nghiên cứu, vận dụng trong hoạt động thực tiễn. phục vụ trong công tác.

Khóa học diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 17- 21/6), các học viên được giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II giảng dạy, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức thông qua 9 chuyên đề gồm: Phát triển bền vững văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; công tác đánh giá và bổ nhiệm cán bộ của Đảng trong tình hình hiện nay;

tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông nghiệp công nghệ cao; vấn đề biến đổi khí hậu, tác động đến Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng, giải pháp ứng phó; chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo;

chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính; xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam theo hướng hiện đại.

Theo đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức này nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đây còn là điều kiện để các học viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung kiến thức cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI