Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 04/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát của BCĐ tổ chức học tập, triển khai, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình giám sát hàng năm của Tỉnh ủy.

Theo đó, cấp ủy các cấp đều thực hiện tốt việc đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình kiểm tra, giám sát nghị quyết của địa phương; quan tâm chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 04 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao; kịp thời uốn nắn, hướng dẫn bổ sung giải pháp khắc phục hạn chế vào bản cam kết của từng cá nhân; hàng tháng, trong cuộc họp chi bộ có đánh giá việc học tập của cán bộ, đảng viên.

Qua việc kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển kinh tế- xã hội.

HẢI YẾN