TX Bình Minh: Khen thưởng 244 tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Cập nhật, 05:35, Thứ Năm, 20/04/2023 (GMT+7)

(VLO) Đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” của Thị ủy Bình Minh cho thấy: từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị càng nhận thức rõ về trách nhiệm của mình trong xây dựng chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các chi, đảng bộ đề ra.

Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa và tác dụng tích cực đến ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục, biểu dương, khen thưởng được quan tâm và thực hiện kịp thời.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 72 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 33 chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy thực hiện tốt 5 nội dung, 100% đảng viên và 1.448 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt 4 nội dung theo Hướng dẫn số 04 của Thị ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 145 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả cấp cơ sở đã khen thưởng 24 tập thể và 174 cá nhân, cấp thị xã khen thưởng 14 tập thể và 32 cá nhân.

Trong khi đó, kết quả triển khai Chuyên đề năm 2022 được 20 cuộc đến 100% đảng viên; thông qua sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ nhân dân tự quản, đã tuyên truyền ra đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể chính trị- xã hội 9.310 cuộc…

AN- TIÊN