Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911-5/6/2022

Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Cập nhật, 05:54, Chủ Nhật, 05/06/2022 (GMT+7)

 

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Tours (Đảng Cộng sản Pháp) năm 1920. Ảnh tư liệu
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Tours (Đảng Cộng sản Pháp) năm 1920. Ảnh tư liệu

(VLO) 111 năm trước, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu nước sâu sắc đã quyết tâm ra đi để tìm con đường giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.

Ngày 2/6/1911, Nguyễn Tất Thành đến Cảng Nhà Rồng xin làm việc ở tàu L’Admiral Latouche Trévill của Hãng vận tải Hợp nhất (Compagnie des Chargeurs réunis) , một tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách đang chuẩn bị rời Thương cảng Sài Gòn đi Marseille (Pháp).

Ngày 3/6/1911, anh được nhận vào làm phụ bếp trên tàu, nhận thẻ nhân viên của tàu với tên mới là Văn Ba. Ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng với tên Văn Ba- người phụ bếp, Nguyễn Tất Thành chính thức lên đường sang Pháp và nhiều nước với đôi bàn tay trắng, nhưng bằng một nghị lực phi thường quyết tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Thế rồi từ bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã lần lượt đi qua Singapore, Colombo, vượt biển Hồng Hải, qua Suez Pháp, vòng quanh Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, qua các nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Algerie, Tunisie, qua Cong go, Dahomey, Guinée, Sénégal, vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ, xuống Nam Mỹ, tới Arhentina…

Tiếp đó, anh trở lại Anh, đến Pháp qua Đức, tới Liên Xô, Trung Quốc, sang Thái Lan… tất cả hành trình hơn 30 nước. 

Trong 30 năm sống ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành hòa mình vào cuộc sống lao động và đấu tranh của giai cấp vô sản ở chính nước Pháp, có gần 10 năm trực tiếp khảo sát thuộc địa của đế quốc Anh, Pháp, nên Người hiểu biết về bản chất chung và riêng của mỗi nước đế quốc.

Nhờ vốn học hỏi và hiểu biết thực tế đó, cùng với tư duy độc lập, đã giúp Người không rơi vào các khuynh hướng cơ hội, nhưng cũng không máy móc chấp nhận một cách giáo điều những công thức lý luận không phù hợp với thực tế các nước thuộc địa, nhất là các nước Châu Á.

Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp vào lúc Cách mạng tháng Mười Nga do V.I. Lênin lãnh đạo nổ ra và giành được thắng lợi.

Năm 1919, tại Hội nghị hòa bình Véc-xây (Versailles) Pháp, thay mặt những người Việt Nam yêu nước, dưới tên Nguyễn Ái Quốc (tên mới của Nguyễn Tất Thành), Người đã gửi “Bản Yêu sách 8 điểm” đòi quyền bình đẳng về pháp lý và quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho nhân dân Việt Nam.

Cuối năm 1919, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng Xã hội Pháp- chính đảng duy nhất ở Pháp có mục tiêu đấu tranh cho các dân tộc thuộc địa và sau đó Người trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Tháng 7/1920, qua báo Nhân Đạo (L’Humanité- Pháp), Nguyễn Ái Quốc đọc được tác phẩm “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin.

Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác khỏi ách đô hộ thực dân, đế quốc.

Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III). Đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc: từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lênin, sự hòa hợp giữa tinh thần yêu nước và lý tưởng cộng sản.

Suốt chặng đường bôn ba, cuộc sống đầy gian khổ nhưng không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định.

Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa.

Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi, nghiên cứu về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế, Nguyễn Tất Thành đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc.

Sau 30 năm bôn ba đất khách, tham gia vào các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á, ngày 28/1/1941, Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Người chỉ ra rằng, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, con đường duy nhất phải theo là con đường cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng sáng tạo Học thuyết Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, trở thành quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng và hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Con đường Người tìm ra và cùng Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện gần một thế kỷ qua được chứng minh hoàn toàn đúng đắn, đưa đất nước, dân tộc Việt Nam ngày càng sánh vai cùng các nước 5 châu!

Hoàng Khải (Theo các nguồn tài liệu)