Ngày thứ 5 Đại hội XIII: Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật, 20:29, Thứ Bảy, 30/01/2021 (GMT+7)

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

(VLO) Hôm nay (30/1/2021), ngày làm việc chính thức thứ 5, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi sáng, đại hội thông qua báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều, đại hội thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Cuối giờ chiều nay, Đại biểu dự Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. 

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Đại hội thông qua việc điều chỉnh chương trình làm việc của Đại hội. Dự kiến, đại hội sẽ bế mạc trong ngày 1/2/2021 thay vì như dự kiến là ngày 2/2/2021.

Trong tối nay, sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Đại hội sẽ thông báo danh sách BCH Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Ngày mai (31/1/2021) BCH Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI