Công tác nhân sự: bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng

Cập nhật, 19:08, Thứ Bảy, 30/01/2021 (GMT+7)

 

Công tác nhân sự đại hội đã được dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận.
Công tác nhân sự đại hội đã được dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận.

(VLO) Hôm nay (30/1/2021), Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành ngày làm việc chính thức thứ 5, đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Công tác nhân sự tiếp tục được các đại biểu đặc biệt quan tâm và có những ý kiến đóng góp tâm huyết, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao của người đại biểu đi dự đại hội trong việc bầu chọn nhân sự cấp cao của Đảng.

Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm

Sau thời gian dài chuẩn bị công phu, bài bản và khoa học, công tác nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã hoàn tất tại Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Và trong những ngày này, đại hội tiếp tục dành thời gian cho công tác nhân sự.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất BCH Trung ương khóa XIII sẽ có số lượng 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí là Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết. Còn đối với các đồng chí tham gia Bộ Chính trị sẽ phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của BCH Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật.

Công tác chuẩn bị nhân sự được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó, nhất quán thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng chức danh. BCH Trung ương Đảng khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; vừa có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

BCH Trung ương Đảng khóa XII cũng đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và BCH Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong bầu chọn

Các đại biểu mong rằng sẽ góp phần lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đầy đủ phẩm chất về chính trị, năng lực.
Các đại biểu mong rằng sẽ góp phần lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đầy đủ phẩm chất về chính trị, năng lực.

Qua thảo luận tại các đoàn đại biểu cũng như tại hội trường về công tác nhân sự, nhiều đại biểu thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Các đại biểu cho biết, luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm để bầu chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII.      

Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long- nhận định, BCH Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị rất chu đáo, chặt chẽ, toàn diện và cơ cấu cũng đảm bảo đầy đủ các thành phần, vùng miền, độ tuổi, đảm bảo cho sự kế thừa và phát triển.

Tôi kỳ vọng, sẽ góp phần lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đầy đủ phẩm chất về chính trị, năng lực để làm tròn trọng trách, góp phần đưa đất nước Việt Nam của chúng ta phát triển để sánh vai các nước trong khu vực và trên thế giới trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- bày tỏ sự phấn khởi khi độ tuổi cán bộ trẻ cũng như cán bộ nữ được quan tâm, giới thiệu và chất lượng nhân sự cũng rất cao. Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long cho biết mình đã phát huy tinh thần của người đại biểu và tham gia, lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài, cũng như đảm bảo các cơ cấu theo quy định của Đại hội để bầu chọn những đồng chí xứng đáng vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Qua thảo luận về nhân sự Đại hội XIII, nhiều đại biểu bày tỏ tin tưởng từ sự chuẩn bị chu đáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ tạo thuận lợi cho đại biểu trong quyết định bầu chọn nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII  không những chặt chẽ trong khâu chuẩn bị của BCH Trung ương Đảng khóa XII, mà còn được thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình Đại hội.

Vì vậy, đại biểu dự Đại hội tin tưởng Đại hội bầu chọn được BCH Trung ương Đảng khóa XIII thật sự tiêu biểu, đáp ứng tốt sự mong đợi, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI