Đổi họ cho con từ họ cha sang mẹ phải có sự đồng ý của người cha

Cập nhật, 11:36, Thứ Ba, 14/11/2023 (GMT+7)

Con mang họ cha, muốn đổi sang họ mẹ có được không? Nếu được thì cơ quan nào giải quyết và có cần sự đồng ý của con không?

Võ Thị Trúc

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Theo Điều 26 Luật Hộ tịch thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha sang họ mẹ hoặc ngược lại. Tuy nhiên, việc thay đổi họ tên, chữ đệm cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ và được thể hiện rõ trong tờ khai, đối với người từ đủ 9 tuổi thì phải có sự đồng ý của người đó.

Căn cứ quy định trên thì con dưới 18 tuổi mang họ cha muốn đổi sang họ mẹ phải có sự đồng ý của người cha và được thể hiện rõ trong tờ khai khi làm thủ tục về hộ tịch. Trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên thì hoàn toàn có quyền tự quyết định về việc thay đổi họ của mình và có thể đổi từ họ cha sang họ mẹ mà không cần sự đồng ý của người cha. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi họ cho con là UBND xã nơi đăng ký hộ tịch cho con hoặc nơi cư trú của con nếu con chưa đủ 14 tuổi; nếu con từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước thì thẩm quyền giải quyết do UBND cấp huyện.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC