Thay đổi nơi thường trú phải xin cấp lại hộ chiếu

Cập nhật, 11:28, Thứ Năm, 09/11/2023 (GMT+7)

Hộ chiếu của tôi vẫn còn thời hạn nhưng nếu thay đổi nơi thường trú thì có phải xin cấp lại hộ chiếu và đổi lại CCCD cho đúng với thực tế cư trú không?

Đặng Thị Oanh

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Tại Điều 23 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định, người được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản giấy tờ xuất nhập cảnh; báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi bị mất giấy tờ xuất nhập cảnh; làm thủ tục cấp mới khi giấy tờ xuất nhập cảnh bị hư hỏng, thay đổi thông tin về nhân thân, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính.

Theo đó, khi thay đổi nơi thường trú sẽ dẫn đến việc làm thay đổi thông tin về nhân thân nên công dân phải làm thủ tục cấp mới hộ chiếu với thông tin nhân thân đã được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện Luật CCCD không có quy định khi thay đổi nơi thường trú bắt buộc phải làm lại CCCD nhưng nếu bạn có yêu cầu thì có thể thực hiện thủ tục xin cấp lại CCCD với thông tin cư trú đã được thay đổi.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC