Nhận thừa kế bất động sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Cập nhật, 11:34, Thứ Sáu, 10/11/2023 (GMT+7)

Tôi nhận được tài sản thừa kế là bất động sản do cha tôi để lại là một căn nhà và chú tôi để lại cho tôi là một thửa đất. Tôi xin hỏi những bất động sản tôi được nhận thừa kế có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Lê Hồng Ngọc

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo điểm c, khoản 9, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ việc nhận thừa kế đối với bất động sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất.

Bên cạnh đó, theo khoản 4, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản trong các trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Như vậy, trường hợp chị nhận thừa kế là bất động sản từ chú sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản do cha chị để lại sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC