Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô

Cập nhật, 16:44, Thứ Ba, 14/11/2023 (GMT+7)

Tôi thấy một số nơi đã tiến hành đấu giá biển số xe ô tô và nhiều người đã trúng đấu giá để có được biển số đẹp. Vậy nếu người dân có nhu cầu đấu giá biển số xe ô tô thì có cần đáp ứng điều kiện gì không?

Lê Ngọc Toàn

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định số 39/2023/NĐ-CP có quy định điều kiện đăng ký tham gia đấu giá. Cụ thể, thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1, Điều 3 nghị định này và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 73/2022/QH15. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

Theo khoản 1, Điều 3 Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định. Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 73/2022/QH15 quy định, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Như vậy, để đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô cần đáp ứng các điều kiện như trên.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC