Công dân tham gia dân quân tự vệ phải đủ 18 tuổi

Cập nhật, 16:44, Thứ Ba, 14/11/2023 (GMT+7)

Con tôi 17 tuổi, đã có lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS). Trường hợp con tôi xin tham gia dân quân tự vệ (DQTV) thì có được xem là thay thế NVQS không. Nếu muốn tham gia DQTV thì đăng ký ở đâu?

Nguyễn Thanh Hồng

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Tại Điều 4 Luật NVQS quy định, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV thuộc lực lượng DQTV nòng cốt, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ DQTV thường trực sẽ được công nhận hoàn thành NVQS tại ngũ trong thời bình, do chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của chủ tịch UBND cấp xã hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Căn cứ quy định trên, nếu con của bạn đủ sức khỏe đăng ký đi NVQS thì vẫn có thể đăng ký tham gia DQTV và ngược lại. Việc đăng ký NVQS hay DQTV được thực hiện tại UBND cấp xã. Theo đó, vào tháng 4 hàng năm, chủ tịch UBND cấp xã hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức đăng ký lần đầu cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV. Hiện con của bạn mới 17 tuổi là chưa đủ tuổi, nếu muốn tham gia DQTV thì phải đợi đủ 18 tuổi và cơ quan có thẩm quyền tổ chức đợt đăng ký thì mới có thể thực hiện việc đăng ký tham gia DQTV.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC