Thời hạn được phép hủy hợp đồng bảo hiểm

Cập nhật, 12:10, Thứ Tư, 11/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi vừa ký một hợp đồng bảo hiểm (BH) nhân thọ có thời hạn 10 năm, nhưng hiện tại không muốn tham gia nữa. Xin hỏi tôi có thể hủy hợp đồng BH này không?

Huỳnh Hữu Trung (Bình Tân)

Trả lời: Tại Điều 35 Luật Kinh doanh BH 2022 quy định về thời gian cân nhắc tham gia BH, đối với các hợp đồng BH có thời hạn trên 1 năm, trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng BH, bên mua BH có quyền từ chối tiếp tục tham gia BH.

Trường hợp bên mua BH từ chối tiếp tục tham gia BH thì hợp đồng BH sẽ bị hủy bỏ, bên mua BH được hoàn lại phí BH đã đóng sau khi trừ đi chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng BH; doanh nghiệp BH không phải bồi thường, trả tiền BH khi xảy ra sự kiện BH.

Theo quy định trên, trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng BH, ông có thể từ chối tiếp tục tham gia BH. Trường hợp này, hợp đồng BH sẽ bị hủy bỏ, ông sẽ được hoàn lại phí BH đã đóng sau khi trừ đi chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng BH.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC