Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe trong thời gian bao lâu?

Cập nhật, 05:44, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi vừa làm mất một số giấy tờ cá nhân, trong đó có giấy chứng nhận đăng ký (GCNĐK) xe gắn máy. Xin hỏi tôi phải đến đâu để xin cấp lại và thời gian bao lâu?

Lưu Quốc Nguyên (TX Bình Minh)

Trả lời: Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định cấp lại GCNĐK xe bị mất là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Còn tại Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA sửa đổi bởi khoản 1, Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký, cấp biển số các loại xe sau đây (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6, Điều 3 thông tư này): xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi GCNĐK, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Như vậy, thời gian cấp lại GCNĐK xe bị mất là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đồng thời, bạn có thể đến công an cấp huyện nơi đăng ký xe để xin cấp lại GCNĐK xe gắn máy bị mất, trường hợp đăng ký xe ở công an cấp xã thì đến đây để làm thủ tục.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC