Nghỉ trước thời hạn thử việc vẫn được trả lương

Cập nhật, 05:18, Thứ Tư, 11/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi ký hợp đồng thử việc 6 tháng nhưng mới làm được hơn một tháng thì thấy công việc không phù hợp nên muốn nghỉ. Nếu tôi nghỉ việc trước thời hạn thì có được trả lương những ngày thử việc không?

Lưu Thị Thu Hương (Mang Thít)

Trả lời: Theo Điều 27 Bộ luật Lao động (LĐ) thì khi thử việc, người sử dụng LĐ và người LĐ có thể thỏa thuận bằng hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng thử việc.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên đều có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng LĐ đã giao kết mà không cần thông báo trước và không phải bồi thường.

Tiền lương của người LĐ trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó và người sử dụng LĐ phải trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người LĐ.

Do đó, việc bạn nghỉ việc trước hạn trong thời gian thử việc là thực hiện quyền của người LĐ chứ không phải vi phạm hợp đồng nên vẫn được trả lương những ngày thử việc theo quy định.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC