Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giá trị bao lâu?

Cập nhật, 09:49, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

Tôi vừa mở nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP). Giấy chứng nhận này có giá trị bao lâu và nếu hết hạn thì tôi có bị phạt không?

Lê Như Ý

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Tại Điều 7 Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có hiệu lực trong thời gian 3 năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định tại khoản 1, Điều 4 của thông tư này.

Trường hợp giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5, Điều 4 của thông tư này, hiệu lực của giấy chứng nhận cấp lại được tính theo thời hạn của giấy chứng nhận đã được cấp trước đó. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại khoản 3, Điều 4 của thông tư này thì có hiệu lực trong thời gian 3 năm kể từ ngày cấp lại.

Còn tại Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 8, Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP như sau: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc có nhưng đã hết hiệu lực, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC