Trường hợp nào không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm?

Cập nhật, 19:20, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Xin hỏi trường hợp nào doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (BH) không phải bồi thường, trả tiền BH cho khách hàng?

Phạm Hồng Lan (Long Hồ)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 40 Luật Kinh doanh BH 2022, doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền BH trong các trường hợp sau:

- Người được BH chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí BH đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng BH khôi phục hiệu lực.

- Người được BH chết do lỗi cố ý của bên mua BH hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

- Người được BH bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được BH hoặc bên mua BH hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

- Người được BH chết do bị thi hành án tử hình.

- Trường hợp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng BH.

Trường hợp có nhiều người thụ hưởng, nếu một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được BH, doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài vẫn phải bồi thường, trả tiền BH cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng BH.

- Trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài phải trả cho bên mua BH giá trị hoàn lại của hợp đồng BH hoặc toàn bộ số phí BH đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng BH, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Nếu bên mua BH chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC