Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, có thể bị phạt tù

Cập nhật, 09:49, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

Tôi thấy thời gian qua có tình trạng mua bán công khai thông tin về tài khoản ngân hàng (TKNH) của người khác. Xin hỏi hành vi này sẽ bị xử lý ra sao?

Huỳnh Công Tới

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Tại Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về TKNH như sau:

- Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về TKNH của người khác với số lượng từ 20 TKNH đến dưới 50 TKNH hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về TKNH của người khác với số lượng từ 50 TKNH đến dưới 200 TKNH; có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 - 7 năm: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về TKNH của người khác với số lượng 200 TKNH trở lên; thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC