Tập huấn bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật, 12:46, Thứ Tư, 27/09/2023 (GMT+7)

UBND huyện Long Hồ vừa tổ chức hội nghị tập huấn bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và ấp NTM kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2021-2025 cho 300 học viên là lãnh đạo UBND các xã- thị trấn, cán bộ ngành công an, y tế, cán bộ NTM xã, ban công tác mặt trận, bí thư chi bộ, trưởng ấp- khóm.

Các học viên được nghe triển khai một số nội dung tổng quan về: Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã NTM và xã NTM nâng cao; quy định về xã NTM kiểu mẫu; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; các tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tại lớp tập huấn, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng NTM, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng NTM tại một số địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế xây dựng NTM ở đơn vị mình, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM.

NGUYỄN XUÂN