Lao động thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông

Cập nhật, 22:53, Thứ Sáu, 29/04/2022 (GMT+7)

Báo cáo từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết đã tiếp nhận, giải quyết gần 5.200 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp từ người lao động.

Hơn 79,7 tỷ đồng chi hỗ trợ lao động thất nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Theo thống kê, tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi từ 24- 40 chiếm khá cao, hơn 68% trong tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đa số người lao động nghỉ việc do hết hạn hợp đồng không tái ký, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Người thất nghiệp chủ yếu công nhân lao động phổ thông, lĩnh vực chế biến chế tạo, nhân viên kinh doanh, bán hàng.

Đầu năm đến nay, cùng với giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm, phối hợp hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí cho lao động. Trong gần 27.500 lượt người được tư vấn các chính sách trên, kết quả đã giải quyết việc làm trong nước hơn 1.400 người; hơn 620 người lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề.

MINH THÁI