Quyết liệt hoàn thành chương trình xây dựng NTM tại các xã điểm

Cập nhật, 15:43, Thứ Tư, 21/04/2021 (GMT+7)

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021, một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra đó là: “phải quyết liệt hoàn thành chương trình xây dựng NTM tại các xã điểm”- theo như chỉ đạo của đồng chí Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện, vẫn còn nhiều xã chưa đạt tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM và NTM nâng cao.
Hiện, vẫn còn nhiều xã chưa đạt tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM và NTM nâng cao.

Xây dựng 20 xã NTM và NTM nâng cao

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó, 6 xã điểm trong kế hoạch của tỉnh và 5 xã do huyện phấn đấu. Đồng thời, phấn đấu có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; trong đó, 5 xã trong kế hoạch của tỉnh và 4 xã do các huyện phấn đấu. Đối với các xã NTM, NTM nâng cao sẽ tiếp tục giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí ở mức độ cao hơn.

Ngoài ra, BCĐ chương trình xây dựng NTM các huyện- thị đăng ký phấn đấu xây dựng 1- 2 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Theo đó, đã có 5 ấp đầu tiên đăng ký xây dựng đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu. Đó là: ấp Thuận Phú A (xã Thuận An- TX Bình Minh), ấp Bình Phụng (xã Trung Hiệp- Vũng Liêm), ấp Bào Xép (xã Tân An Luông- Vũng Liêm), ấp Phước Trinh và Phước Lợi A (xã Long Phước- Long Hồ). Trong đó, ấp Phước Trinh được chọn làm ấp điểm, còn ấp Phước Lợi A được chọn làm ấp diện phấn đấu đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM, sẽ tiếp tục nâng chất và giữ vững các tiêu chí đã đạt, đăng ký thực hiện thêm 1- 2 tiêu chí nội lực và phấn đấu không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí.

Theo bà Vũ Thị Thanh Loan- Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2020, Sở Nông nghiệp- PTNT là cơ quan thường trực Chương trình xây dựng NTM đã ban hành kế hoạch khảo sát, phúc tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao. Theo đó, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành phụ trách tiêu chí chịu trách nhiệm chủ động khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao và báo cáo về cơ quan thường trực chương trình xây dựng NTM để kịp thời báo cáo về BCĐ tỉnh.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, mặc dù hầu hết các công trình tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 đã được thông báo vốn từ đầu năm. Song, tiến độ các công trình còn chậm, một số công trình đang ở giai đoạn hoàn tất các thủ tục và giải phóng mặt bằng để khởi công.

Đối với nhóm tiêu chí liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, vẫn còn một số xã chưa đạt hoặc đã đạt nhưng thiếu bền vững. Công tác nâng chất và giữ vững tiêu chí của các xã NTM có lúc, có nơi chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Vì vậy, đến quý I/2021, vẫn còn 7 xã NTM bị giảm tiêu chí.

Năm 2021, các nguồn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM là gần 848 tỷ đồng. Trong đó, vốn lồng ghép từ ngân sách tỉnh, huyện gần 842 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động cộng đồng dân cư.

Quyết liệt thực hiện

Qua triển khai kế hoạch xây dựng 11 xã đạt chuẩn NTM, thì hầu như các tiêu chí còn lại đều thuộc về các tiêu chí hạ tầng nông thôn- do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư với 48 công trình đều đã được phân bổ vốn, bố trí kinh phí thực hiện. Song, đến nay chỉ mới khởi công 3/39 công trình tại 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM của tỉnh và 1/9 công trình tại 5 xã do huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM. Các công trình còn lại đang lập thiết kế dự toán, lập hồ sơ mời thầu xây lắp…

Đối với nhóm tiêu chí nội lực, hiện còn 4 xã chưa đạt tiêu chí nhà ở dân cư với 118 căn nhà cần được xây mới và sửa chữa. Cụ thể, xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn) còn 45 căn, xã Hiếu Thành (Vũng Liêm) còn 32 căn, xã Phú Thịnh (Tam Bình) còn 25 căn, xã Quới Thiện (Vũng Liêm) còn 16 căn. Bên cạnh, vẫn còn 6 xã chưa đạt tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Tại 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, tỉnh Vĩnh Long còn 6/9 xã chưa đạt tiêu chí giao thông. Cụ thể, xã Phú Đức (Long Hồ) và Hòa Hiệp (Tam Bình) chưa đạt chỉ tiêu tỷ lệ đường liên ấp đạt từ cấp B trở lên (xã). Các xã Hậu Lộc (Tam Bình), Thanh Bình (Vũng Liêm), Đông Bình (TX Bình Minh) và Lộc Hòa (Long Hồ) chưa đạt chỉ tiêu tỷ lệ đường liên xã, ấp có đèn chiếu sáng.

Bên cạnh, còn 2/9 xã chưa đạt tiêu chí trường học do chưa có trường mầm non hoặc tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đó là xã Đông Bình (TX Bình Minh) và xã Hiếu Nhơn (Vũng Liêm).

Hiện, đa số các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao đều chưa đạt tiêu chí nội lực và rất cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BCĐ huyện- thị. Theo đó, có 5 xã cần phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập, giáo dục; 3 xã cần phấn đấu đạt tiêu chí tổ chức và phát triển sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm; 2 xã phấn đấu đạt tiêu chí y tế, quốc phòng và an ninh, 1 xã phấn đấu đạt tiêu chí giáo dục.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời; các huyện đẩy nhanh tiến độ và đến tháng 5/2021 phải khởi công các trình NTM; có giải pháp để củng cố và nâng chất các hợp tác xã nông nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân… Đồng thời, cần tập trung quyết liệt hoàn thành chương trình xây dựng NTM tại các xã điểm năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Liệt: Hiện, toàn tỉnh có gần 60% hợp tác xã hoạt động không hiệu quả. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nông nghiệp- PTNT, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Liên minh hợp tác xã trong việc tìm giải pháp cụ thể để hỗ trợ các xã xây dựng đạt tiêu chí tổ chức sản xuất. Trên thực tế, các hợp tác xã hình thành trên tinh thần tự nguyện và tự giác thì mới tồn tại lâu dài. Thời gian tới, có thể cử mỗi đồng chí cấp ủy phụ trách 1- 2 hợp tác xã để hỗ trợ các hợp tác xã phát triển.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI