Thư chúc mừng năm mới Quý Mão 2023

Cập nhật, 06:01, Chủ Nhật, 22/01/2023 (GMT+7)

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN QUÝ MÃO 2023

CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG

-------

Kính gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ tỉnh Vĩnh Long!

Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong tỉnh cùng những người con Vĩnh Long đang sinh sống, công tác, học tập, lao động ngoài tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt, tạo nền tảng khôi phục tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh.

Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực (20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra). Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 11,28% so với năm 2021; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chỉ số sản xuất công nghiệp có mức tăng cao nhất từ năm 2010 đến nay. Thương mại, dịch vụ phát triển; du lịch phục hồi tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm; các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, sự kiện văn hóa - lịch sử quan trọng cấp quốc gia và cấp tỉnh, góp phần nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Vĩnh Long.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp và người lao động trong và ngoài tỉnh đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào các hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh trong năm qua.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng của vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, đoàn kết, nỗ lực học tập và lao động, vận dụng sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là xây dựng con người Vĩnh Long “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

MỪNG XUÂN MỚI, QUYẾT TÂM MỚI - MẠNH MẼ, BẢN LĨNH

VÀ PHÁT TRIỂN!

 

TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG