Kỳ vọng sự phát triển rực rỡ của văn hóa nước nhà

Cập nhật, 11:12, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)
Tết phương Nam. Ảnh: MINH THÁI
Tết phương Nam. Ảnh: MINH THÁI
Những ngày cuối năm dần khép lại một năm cũ, phương Nam đón xuân ấm nồng. Mai vàng bắt đầu khai nở. Không khí Tết tràn ngập trong sự chuẩn bị hối hả của mọi người, mọi nhà. Cũng là lúc chúng ta cùng nhìn lại một năm qua, những thành quả của ngành văn hóa với những kỳ vọng mới bước vào năm Quý Mão 2023.
 
Năm 2022, ngành văn hóa cũng như các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác của nước ta, đã trải qua một hoàn cảnh hết sức đặc thù là vừa mở cửa hoạt động trở lại, trong điều kiện phải vừa tiếp tục phòng chống dịch COVID-19.
 
Nước ta mở cửa đón khách du lịch trở lại từ tháng 3/2022, ngay khi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề, là một quyết sách, quyết định bản lĩnh và vô cùng sáng suốt. Với hơn 101 triệu khách nội địa và hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế, một lần nữa cho thấy vai trò của nhân dân trong lĩnh vực văn hóa, cần phát huy các yếu tố, giá trị của sức mạnh nội sinh là vô cùng quan trọng trong những thời khắc, giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước.
 
Đó là những con số cụ thể góp phần tăng trưởng giá trị kinh tế, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia. Nhìn lại một năm, chúng ta thêm trân trọng và tự hào vai trò của văn hóa với người dân là chủ thể trong sự phát triển chung của toàn xã hội, đặc biệt là những thời khắc quan trọng.
 
Đất nước ta đã kiên trì theo đuổi các mục tiêu lâu dài đã được Đảng đề ra và cả nước chung tay thực hiện trong suốt những thập niên qua; giờ đây chúng ta đã chứng kiến một năm với các mục tiêu hành động cụ thể phục hồi sau đại dịch.
 
Có thể thấy, vượt lên trên tất cả, bản chất cốt lõi của văn hóa chính là cội nguồn của “sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và cũng là động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước”.
 
Tuy nhiên, vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng này của văn hóa chỉ có thể phát huy hiệu quả, sức mạnh thực sự khi mà đầu tư cho văn hóa phải được chú trọng thông qua các chiến lược, chương trình và lộ trình phù hợp. Cũng như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị”.
 
Sau kết luận về văn hóa của Tổng Bí thư, có thể thấy ngành văn hóa đã tổ chức được 2 cuộc hội thảo mang tầm vóc lớn và thật sự đáng chú ý, đó là hội thảo về “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, cùng với hội thảo văn hóa năm 2022, chủ đề: “Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Có thể nhận định, đây là nền tảng vừa là lý luận, vừa là định hướng dài lâu cho con đường phát triển văn hóa của nước ta.
 
 
Năm 2023 được xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, sẽ là năm đánh dấu việc “biến tư duy thành hành động”, người dân tin tưởng, kỳ vọng chứng kiến những bước phát triển kỳ vĩ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Trong đó, có ngành văn hóa, mà vấn đề cốt lõi là xây dựng một hệ sinh thái, môi trường văn hóa tích cực tạo động lực thúc đẩy và lan tỏa để mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội và cùng tham gia với vai trò chủ thể sáng tạo, phát triển, vừa là đối tượng thụ hưởng văn hóa. 
 
Bởi Đảng ta xác định, phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân. Điều này sẽ làm đa dạng hóa các giá trị văn hóa, giúp cho vai trò và sự đóng góp của văn hóa vào sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng rõ rệt hơn, to lớn hơn. Đây cũng là xu hướng chung của quốc tế và Việt Nam chúng ta cũng đang theo đuổi thông qua những luật định, thể chế hóa. Góc độ quốc tế, toàn cầu thì văn hóa góp phần quan trọng định hình giá trị đặc trưng của thương hiệu quốc gia.
Những giá trị văn hóa có khả năng tạo động lực cống hiến của toàn dân trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Trong ảnh: Di tích quốc gia Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: NGỌC TRẢNG
Những giá trị văn hóa có khả năng tạo động lực cống hiến của toàn dân trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Trong ảnh: Di tích quốc gia Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: NGỌC TRẢNG
Chào đón năm 2023, với nhiều khát vọng vươn lên của đất nước cùng với những bước phát triển rực rỡ của văn hóa nước nhà. Văn hóa là động lực cũng là nền tảng cho sự phát triển, tương lai hội nhập mang tính bền vững của đất nước. Đó cũng là giá trị mang tính tiên quyết góp phần hình thành hệ sinh thái có khả năng tạo động lực khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc.
NGỌC TRẢNG