Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - bước ngoặt lịch sử

Cập nhật, 08:57, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)

Triển lãm chuyên đề do Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhằm mừng Xuân Quý Mão 2023, thiết thực kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2023) (ảnh).

Nội dung triển lãm gồm 4 chủ đề: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 dưới sự lãnh đạo của Đảng; diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên khắp chiến trường miền Nam; thắng lợi vẻ vang của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Vĩnh Long với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thắng lợi của cuộc Tổng công kích Tổng khởi nghĩa Xuân Mậu Thân năm 1968 là thắng lợi của ý chí, với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, dũng cảm ngoan cường, mưu trí sáng tạo trong chiến đấu của Đảng, quân và dân ta. Thắng lợi này đã góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, buộc Tổng thống Johnson phải ngừng ném bom miền Bắc và ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris
năm 1973.

Thắng lợi có vị trí rất to lớn và là một trang sử oanh liệt, là bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là tiền đề cho chiến thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG