Việt Nam có 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận

Cập nhật, 09:39, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 10 di sản văn hóa phi vật thể của thế giới và 2 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc./.

 

Theo TTXVN