Phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích

Cập nhật, 07:53, Thứ Tư, 30/08/2023 (GMT+7)

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới đây, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn khi Kỳ họp thứ 6 đang đến rất gần nhưng đến nay còn nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhiều vấn đề cần được tiếp tục làm rõ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan dốc toàn lực cho dự thảo luật này để đáp ứng mục tiêu kiến tạo phát triển, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Qua báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban Kinh tế cho thấy, đến nay vẫn còn đến 29 vấn đề lớn cần tiếp tục thảo luận. Ngoài ra, dự thảo luật vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, chưa lựa chọn được phương án hoàn thiện, nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau nhưng chưa đủ căn cứ, cơ sở để chỉnh sửa.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ TN-MT cùng các bộ, ngành liên quan về tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân báo cáo, hiện một số nội dung trong dự thảo mà Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thống nhất chỉnh sửa kể từ khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 đến nay. Cụ thể, dự thảo thực hiện điều chỉnh về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; bổ sung điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp; thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa; nguyên tắc thu hồi đất sau khi hoàn thành việc bố trí tái định cư; điều kiện đấu thầu, đấu giá dự án phát triển kinh tế- xã hội…

Tại hội nghị này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích Nhà nước, người có đất bị thu hồi, nhà đầu tư; khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách, của nhà đầu tư; bảo đảm an ninh trật tự xã hội…

Nghị quyết 18/NQ-TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” nêu rõ: Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư; có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Căn cứ từ những quy định trên Phó Thủ tướng cho rằng, dự thảo luật phải điều chỉnh theo hướng Nhà nước phải làm tốt công tác bồi thường và bảo đảm các chính sách an sinh tốt hơn. Những cá nhân, gia đình có đất bị thu hồi cùng tham gia bàn thảo, thống nhất phương án đồng thuận liên quan đến sinh kế, nơi ở,… bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án hiệu quả và cùng chia sẻ lợi ích từ dự án phát triển trên diện tích đất thu hồi.

AN NHIÊN